กลยุทธ์ตลาดเดียวดิจิตอล

เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 นาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการร่วมกับนาย Andrus Ansip รองประธานด้านตลาดเดียวดิจิตอล และนาย Günther H. Oettinger กรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและสังคมฐานดิจิตอลได้แถลงกลยุทธ์ตลาดเดียวดิจิตอล ต่อสื่อมวลชน 

วัตถุ ประสงค์ของตลาดเดียวดิจิตอลคือการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบการค้าผ่านระบบ ดิจิตอล คาดว่าตลาดเดียวดิจิตอลจะสามารถสร้างงานกว่า 100,000 ตำแหน่งและจะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปถึง 415,000 ยูโรต่อปี

เพื่อ บรรลุเป้าหมายสร้างตลาดเดียวดิจิตอลภายในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นหลักของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน คณะกรรมาธิการเสนอ 16 ขั้นตอนสู่ตลาดเดียวดิจิตอล ผ่านหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและธุรกิจในการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ผ่าน ช่องทางดิจิตอล 2) สร้างสภาพแวดล้อมซึ่งอำนวยต่อการเติบโตของเครือข่ายและบริการดิจิตอล 3) เสริมสร้างโอกาสการเติบโตของเศรษฐฏิจฐานดิจิตอล โดยงมีเป้าหมายบรรลุข้อต่างๆภายในปลายปี ค.ศ. 2016

ประเด็นตลาดเดียวดิจิตอลจะเป็นหนึ่งประเด็นพูดคุยในการประชุมคณะมนตรียุโรประหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน ค.ศ. 2015   

ที่มา
ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2015

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm

 

 

 

 


กลับไปหน้าบทความ