แผนการการลงทุนของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อเดือนพฤษจิกายน ปี ค.ศ. 2014 ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นาย Jean-Claude Juncker เสนอแผนการลงทุนยุโรป (European Investment Plan)  21,000 ล้านยูโรเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน ด้วยการก่อตั้งกองทุนยุโรปเพื่อยุทธศาสตร์การลงทุน (European Fund for Strategic Investment: EFSI) และสนับสนุนการก่อตั้งตลาดเดียวในยุโรป คาดว่ากองทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างกำไรได้ถึง 15 เท่า หรือคิดเป็นเงิน 315,000 ล้านยูโรระหว่างปี ค.ศ. 2015-2017 โดยคณะกรรมาธิการฯมีกำหนดเสนอแผนการลงทุนดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2015
 

ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ของแผนการลงทุน

คณะกรรมาธิการยุโรปเชื่อว่าประเทศสมาชิกจำเป็นต้องส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม กองทุน EFSI จึงเน้นให้ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ในสาขาเทคโนโลยีใหม่ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยให้ความสำคัญต่อโครงการความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคเอกชนเป็นพิเศษ 
 

ตลาดเดียวดิจิตอล และตลาดเดียวพลังงาน

คณะกรรมาธิการต้องการส่งเสริมการก่อตั้งตลาดเดียวพลังงานและตลาดเดียวดิจิตอล โดยเชื่อว่าการก่อตั้งตลาดเดียวในสาขาดังกล่าวจะสามารถรวมยุโรปเป็นหนึ่งเดียวยิ่งขึ้น และจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆภายในภูมิภาค เช่น การพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน 

ทั้งนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะประธานคณะมนตรียุโรป ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ปี ค.ศ. 2016 สัญญาว่าจะให้ความสำคัญต่อตลาดเดียวดิจิตอลในยุโรปเป็นพิเศษ  
 

เศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการปรับปรุงแผนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เนื่องจากแผนปัจจุบันมุ่งเน้นเฉพาะการจัดการขยะ ในขณะที่คณะกรรมาธิการมองว่าควรเพิ่มการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในแผนดังกล่าวด้วย 

คาดว่าจะสามารถเสนอแผนการเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับใหม่ได้ภายในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 นี้


กลับไปหน้าบทความ